24/7 eConsult

We subscribe to WHO principles of Digital Health application development

DocPhone

By Dr. Ananda Perera Specialist Family Physician

Best health care

FAQs

නිතර අසන ප්‍රශ්න

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

COMMON QUESTIONS / පොදු ප්‍රශ්න / பொதுவான கேள்விகள்

docPhone is a SMS solution for remote medical consultations and service provision. docPhone යනු දුරස්ථ වෛද්‍ය උපදේශන සහ සේවා සැපයීම සඳහා වන SMS විසඳුමකි. docPHONE ஆனது குடும்ப மருத்துவ நிபுணரான டாக்டர் ஆனந்த பெரேராவால் வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு chatbot ஆலோசனை அமைப்பாகும்.

Use the following telephone number and send us a request. Then a series of SMS interactions will take place and finally you will get a prescription for your service. පහත දුරකථන අංකය භාවිතා කර අපට ඉල්ලීමක් එවන්න, එවිට SMS අන්තර්ක්‍රියා මාලාවක් සිදු වන අතර අවසානයේ ඔබට ඔබේ සේවාව සඳහා බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් ලැබෙනු ඇත. கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு ஒரு கோரிக்கையை அனுப்பவும், அதனை தொடர்ந்து ஒரு தொடர் SMS உங்களை வந்து சேரும், இறுதியில் உங்கள் சேவைக்கான மருந்துச் சீட்டைப் பெறுவீர்கள்.

Currently docPhone can do the following: දැනට docPhone හට පහත දේ කළ හැක: தற்போது docPhone செய்யக்கூடியது:

 1. Write a weight loss diet. බර අඩු කර ගැනීමේ ආහාර වේලක් ලියන්න. எடை குறைக்கும் உணவை எழுதுங்கள்.
 1. Write diabetic diets to control your blood sugar. ඔබේ රුධිරයේ සීනි පාලනය කිරීමට දියවැඩියා ආහාර ලියන්න. உங்கள் இரத்தத்தில் சீனியின் அளவை  கட்டுப்படுத்த நீரிழிவு உணவுகளை பரிந்துரைக்கவும்.
 1. Can diagnose common phlegm problems in the community. ප්‍රජාව තුළ පොදු සෙම පිලිබඳ ගැටළු හඳුනා ගත හැකිය. பொதுவான சளி பிரச்சனைகளை சமூகத்தில் கண்டறியலாம்.
 1. Can diagnose common fever problems in the community. ප්‍රජාව තුළ පොදු උණ ගැටළු හඳුනා ගත හැකිය. பொதுவான காய்ச்சல் பிரச்சனைகளை சமூகத்தில் கண்டறியலாம்.
 1. Can diagnose common backache problems in the community. ප්‍රජාව තුළ පොදු කොන්දේ අමාරු ගැටළු හඳුනා ගත හැක. சமூகத்தில் பொதுவான முதுகுவலி பிரச்சனைகளை கண்டறிய முடியும்.

We are already planning to include more and more common health problems which people in the community experience. ප්‍රජාවේ සිටින පුද්ගලයින් අත්විඳින පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලු වැඩි වැඩියෙන් ඇතුළත් කිරීමට අපි දැනටමත් සැලසුම් කරමින් සිටිමු. சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் அனுபவிக்கும் பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சினைகளைச் சேர்க்க நாங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டுள்ளோம்.

A text book in Medicine which is almost considered the BIBLE of Medicine says :  80% of all the diseases can be diagnosed by taking a proper history and talking with the patient. So if a diagnosis  can be made the prescription for a given disease is clear cut as prescription is totally dependent on the diagnosis. වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ බයිබල් ලෙස සැලකෙන වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ පෙළ පොතක මෙසේ සඳහන් වේ:සියලුම රෝගවලින් 80% ක් නිවැරදි ඉතිහාසයක් ලබාගෙන රෝගියා සමඟ කතා කිරීමෙන් හඳුනාගත හැකිය.එබැවින් රෝග විනිශ්චය කළ හැකි නම්, දී ඇති රෝගයක් සඳහා බෙහෙත් වට්ටෝරුව සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ රෝග විනිශ්චය මත බැවින් එය පැහැදිලිය. மருத்துவத்தின் பைபிளாகக் கருதப்படும் மருத்துவம் பற்றிய பாடநூல் பின்வருமாறு கூறுகின்றது: 80% அனைத்து நோய்ககளின் துல்லியமான வரலாற்றையும், நோயாளியுடன் பேசுவதன் மூலமும் கண்டறிய முடியும். எனவே, நோயறிதலைச் செய்ய முடிந்தால், கொடுக்கப்பட்ட நோய்க்கான மருந்து முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. இது வெளிப்படையானது.

Prescriptions are limited to OTC products only. OTC drugs which can be bought over the counter without any prescription written by a doctor. In addition you will see when you use the program we also prescribe lot of other things than drugs. For instance diets, exercises and meditations are just a few. බෙහෙත් වට්ටෝරු OTC නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් සීමා වේ.වෛද්‍යවරයෙකු විසින් ලියන ලද බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව කවුන්ටරයෙන් මිලදී ගත හැකි OTC ඖෂධයි.මීට අමතරව, ඔබ වැඩසටහන භාවිතා කරන විට ඔබට පෙනෙනු ඇත, අපි ඖෂධ වලට වඩා වෙනත් බොහෝ දේ නිර්දේශ කරමු. උදාහරණයක් ලෙස ආහාර, ව්‍යායාම සහ භාවනාවන් කිහිපයක් පමණි. மருந்துச்சீட்டுகள் OTC தயாரிப்புகளுக்கு மட்டுமே. OTC மருந்துகள் என்பது மருத்துவரால் எழுதப்பட்ட மருந்துச் சீட்டு இல்லாமல் கவுண்டரில் வாங்கக்கூடியவை. கூடுதலாக, நீங்கள் நிரலைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​​​நாங்கள் மருந்துகளைத் தவிர வேறு பலவற்றைப்பரிந்துரைக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, உணவுமுறை , உடற்பயிற்சி மற்றும் ஒரு சில தியானங்கள்.

docPhone is written by Dr Ananda Perera whose CV is available at the url: docPhone ලියා ඇත්තේ වෛද්‍ය ආනන්ද පෙරේරා විසින් වන අතර එහි CVහි ලින්ක් එක පහතින් ඇත: docPhone டாக்டர் ஆனந்த பெரேராவால் எழுதப்பட்டது, அவருடைய CV கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது:

https://247econsult.net/dhc3/digiHealth.html

Do the other doctors agree with and accept this type of medical services? අනෙකුත් වෛද්‍යවරුන් මේ ආකාරයේ වෛද්‍ය සේවාවන්ට එකඟ වී පිළිගන්නවාද? இந்த வகையான மருத்துவ சேவைகளை மற்ற மருத்துவர்கள்  ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா?

While I cannot definitely say about the doctors in Sri Lanka the World Health Organization  is of the opinion this type of work is actually the way go in future. The reference is given here. All these documents from the WHO are available in the internet: ලංකාවේ දොස්තරලා ගැන නම් හරියටම කිව නොහැකියි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය වන්නේ මෙවැනි වැඩ ඇත්ත වශයෙන්ම අනාගතයේදී සිදු විය යුතු බවයි. WHO හි මෙම සියලුම ලේඛන අන්තර්ජාලයේ ඇත: இலங்கையில் உள்ள வைத்தியர்கள் பற்றி சரியாக கூற முடியாது. இது போன்ற வேலைகள் எதிர்காலத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று WHO கருதுகிறது. இந்த WHO ஆவணங்கள் அனைத்தும் இணையதளத்தில் பெற முடியும்:

WHO-Digital_Health.pdf

WHO-OnSelfCare.pdf

WHO-OnSelfCare2020.pdf

WHO-SlefCareDefinition2019.pdf

Each medical consultation will cost the user a flat rate of 300 Rs as a promotional exercise. සෑම වෛද්‍ය උපදේශනයකටම ප්‍රවර්ධන වෑයමක් ලෙස පරිශීලකයාගෙන්  රුපියල් 300ක ගාස්තුවක් අය කෙරේ. ஒவ்வொரு மருத்துவ ஆலோசனைக்கும் பயன் பெறுபவரிடம்  ரூ.300 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

No. There are instances where the system itself suggests interactions with other doctors, specialist and nurses and other paramedics. නැත. වෙනත් වෛද්‍යවරුන්, විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් සහ අනෙකුත් පරිපූරක වෛද්‍යවරුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පද්ධතියම යෝජනා කරන අවස්ථා තිබේ. இல்லை. மற்ற மருத்துவர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் மற்றும் பிற துணை மருத்துவர்களுடனான தொடர்புகளை இவ்வமைப்பு பரிந்துரைக்கும் நேரங்கள் உள்ளன.

No this is not a channeling service. නැත මෙය චැනලින් සේවාවක් නොවේ. இல்லை இது சேனலிங் சேவை அல்ல.

No. docPhone is an independent entity. It is almost like a doctor who practices medicine in your locality with some minor differences. docPhone ස්වාධීන ආයතනයකි. එය ඔබේ ප්‍රදේශයේ සුළු වෙනස්කම් ඇතිව වෛද්‍යවරයකු ලෙස සේවය කරන වෛද්‍යවරයකු වැනිය. docPhone ஒரு சுயாதீன நிறுவனம். இது உங்கள் பகுதியில் ஒரு டாக்டராக சிறு வேறுபாடுகளுடன் பணிபுரிவது போன்றது.

Yes definitely. But with certain reservations. I am a Board Certified specialist in Family Medicine. So that means I am licensed to practice medicine anywhere in Sri Lanka and my SLMC registration number is 7142. My accountability is limited to the extent of input and output accuracy of the docPhone only.  That means the guarantee is for the accuracy of the output based on accurate input only.  Your interpretation of the illness experience of whatever the disease you may have is beyond my accountability. In addition converting that experience into the concepts and terms of the docPhone is also beyond my accountability. As far as the responsibility is concerned the system is designed and deployed in such a way that the following features are incorporated : documentation of all the consultations based on the phone number, detailed documentation of the entire personal health data of those who wish to use the system for their day to day health problems, limitation of accountability and the responsibility to those who register with the system.

ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් යම් යම් වෙන් කිරීම් සමඟ. මම පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මණ්ඩලයේ සහතික ලත් විශේෂඥයෙක්.ඒ කියන්නේ මට ලංකාවේ ඕනෑම තැනක වෛද්‍ය වෘත්තියේ යෙදීමට බලපත්‍ර ලැබී ඇති අතර මගේ SLMC ලියාපදිංචි අංකය 7142.මගේ වගවීම docPhone හි ආදාන සහ ප්‍රතිදාන නිරවද්‍යතාවයේ ප්‍රමාණයට පමණක් සීමා වේ.ඒ කියන්නේ නිවැරැදි ආදානය මත පමණක් පදනම් වූ ප්‍රතිදානයේ නිරවද්‍යතාවය සඳහා සහතිකය වේ.ඔබට ඇති ඕනෑම රෝගයක අසනීප අත්දැකීම පිළිබඳ ඔබේ අර්ථ නිරූපණය මගේ වගකීමෙන් ඔබ්බට ය.ඊට අමතරව, එම අත්දැකීම docPhone හි සංකල්ප සහ නියමයන් බවට පරිවර්තනය කිරීම ද මගේ වගකීමෙන් ඔබ්බට ය.වගකීම සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, පහත සඳහන් අංගයන් ඇතුළත් වන පරිදි පද්ධතිය සැලසුම් කර යොදවා ඇත:දුරකථන අංකය මත පදනම්ව සියලුම උපදේශන ලේඛනගත කිරීම, ඔවුන්ගේ එදිනෙදා සෞඛ්‍ය ගැටලු සඳහා පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට කැමති අයගේ සම්පූර්ණ පුද්ගලික සෞඛ්‍ය දත්තවල සවිස්තරාත්මක ලියකියවිලි,වගකීම සීමා කිරීම සහ පද්ධතිය සමඟ ලියාපදිංචි වන අයට වගකීම.

ஆம் கண்டிப்பாக. ஆனால் சில முன்பதிவுகளுடன். நான் குடும்ப மருத்துவம் தொடர்பான சங்கத்தில் சான்றளிக்கப்பட்ட நிபுணர். அதாவது இலங்கையில் எங்கும் மருத்துவம் செய்ய உரிமை பெற்றுள்ளேன் மற்றும் எனது SLMC பதிவு எண் 7142. எனது பொறுப்பு docPhone இன் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு துல்லியத்தின் அளவிற்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது சரியான அடிப்படையில் உள்ளீடு மட்டுமே. வெளியீட்டின் துல்லியம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு ஏதேனும் நோய்வாய்ப்பட்ட அனுபவத்தைப் பற்றிய உங்கள் விளக்கம் எனது பொறுப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது. கூடுதலாக, அந்த அனுபவத்தை docPhone இன் கருத்துக்கள் மற்றும் விதிமுறைகளாக மொழிபெயர்ப்பது எனது பொறுப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.பொறுப்புத் தன்மையின் அடிப்படையில், பின்வரும் அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது: அவர்களின் அன்றாட ஆரோக்கியத்திற்காக தொலைபேசி எண்ணின் அடிப்படையில் அனைத்து ஆலோசனைகளையும் ஆவணப்படுத்துதல் இவ்வமைப்பைப் பயன்படுத்த விரும்புவோரின் முழுமையான தனிப்பட்ட சுகாதாரத் தரவுகளின் விரிவான தகவல்களைத் தரவுப்படுத்தல், இவ்வமைப்பைப்பில் பதிவு செய்பவர்களுக்கான பொறுப்பு மற்றும் பொறுப்பு வரம்பு.

docPhone can manage currently on the following clinical problems; docPhone හට දැනට පහත සායනික ගැටළු කළමනාකරණය කළ හැක: பின்வரும் மருத்துவ பிரச்சனைகளில் docPhone தற்போது நிர்வகிக்க முடியும்:

 1. Write a weight loss diet. බර අඩු කර ගැනීමේ ආහාර වේලක් ලියන්න. බර අඩු කර ගැනීමේ ආහාර වේලක් ලියන්න. எடை குறைக்கும் உணவை எழுதுங்கள்.
 1. Write diabetic diets to control your blood sugar. ඔබේ රුධිරයේ සීනි පාලනය කිරීමට දියවැඩියා ආහාර ලියන්න. உங்கள் நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்த நீரிழிவு உணவுகளை பரிந்துரைக்கவும்.
 1. Can diagnose common phlegm problems in the community. ප්‍රජාව  තුළ පොදු සෙම ගැටළු හඳුනා ගැනීම. பொதுவான சளி பிரச்சனைகளை சமூகத்தில் கண்டறியலாம்.
 1. Can diagnose common fever problems in the community. ප්‍රජාව  තුළ පොදු උණ ගැටළු හඳුනා ගැනීම. பொதுவான காய்ச்சல் பிரச்சனைகளை சமூகத்தில் கண்டறியலாம்.
 1. Can diagnose common backache problems in the community. ප්‍රජාව  තුළ පොදු කොන්දේ අමාරු ගැටළු හඳුනා ගැනීම. சமூகத்தில் பொதுவான முதுகுவலி பிரச்சனைகளை கண்டறிய முடியும்.
 1. Can diagnose common emotional problems and mental ill health. පොදු චිත්තාවේග ගැටළු සහ මානසික රෝග හඳුනා ගැනීම. பொதுவான மனஉணர்வுப் பிரச்சனைகள் மற்றும் மன நோய்களைக் கண்டறிதல்.

Any Sri Lankan who thinks of consulting a GP or a family doctor or a OPD doctor in the government sector  hospital may use this system for that purpose within the limitations of the capabilities of the system. රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍යවරයකු හෝ පවුල් වෛද්‍යවරයකු හෝ බාහිර රෝගී අංශයේ වෛද්‍යවරයකු හමුවීමට සිතන ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුට එම ක්‍රමයේ ඇති හැකියාවේ සීමාවන් තුළ ඒ සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිත කළ හැකිය. அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் வைத்தியரையோ அல்லது குடும்ப வைத்தியரையோ அல்லது வெளிநோயாளர் வைத்தியரையோ பார்க்க விரும்பும் எந்தவொரு இலங்கையர்களும் இந்த அமைப்பின் திறனின் வரம்பிற்குள் இந்த முறையைப் பயன்படுத்த முடியும்.

No. It is trilingual.  At the moment it is only in English and Sinhala due to the costs and early intervention ongoing testing. But we plan to follow up with the tamil versions soon. නැත. එය ත්‍රිභාෂාවකි. මේ වන විට එය ඉංගී‍්‍රසි සහ සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් පවතිනුයේ පිරිවැය සහ ඉක්මන් මැදිහත්වීම් සිදුවෙමින් පවතින පරීක්ෂණ හේතුවෙනි. නමුත් අපි ඉක්මනින්ම දෙමළ අනුවාදයන් අනුගමනය කිරීමට සැලසුම් කරමු. இல்லை. இது மும்மொழி யிலும் செயற்றப்படத்தக்கது. தற்போது, ​​செலவு மற்றும் ஆரம்பகால தலையீட்டு சோதனைகள் காரணமாக இது ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. ஆனால் விரைவில் தமிழ் பதிப்புகளை பின்பற்ற திட்டமிட்டுள்ளோம்.

Benefits are mostly the convenience, cost, equity and high quality of the service provided. ප්‍රතිලාභ බොහෝ දුරට සපයනු ලබන සේවාවේ පහසුව, පිරිවැය, සාධාරණත්වය සහ උසස් තත්ත්වයයි. நன்மைகள் பெரும்பாலும் வழங்கப்படும் சேவையின் வசதி, செலவு, நியாயம் மற்றும் உயர் தரம்.

No. The skill required to use the system is the ability to send SMS through your phone only. නැත. පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතාව වන්නේ ඔබගේ දුරකථනය හරහා පමණක් SMS යැවීමේ හැකියාවයි. இல்லை. இவ்வமைப்பை பயன்படுத்துவதற்குத் தேவையான திறமை உங்கள் தொலைபேசி மூலம் SMS அனுப்பும் திறன் மட்டுமே ஆகும்.

QUESTIONS ANSWERED IN THE IMPLEMENTATION AND INITIAL STAGES OF THE docPHONE LAUNCH / ඩොක්ෆෝන් දියත් කිරීමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ ආරම්භක අදියරවල පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න / DocPhone வெளியீட்டின் செயலாக்கம் மற்றும் ஆரம்ப கட்டங்களில் பதிலளிக்கப்பட்ட கேள்விகள்
 1. Accuracy of the system. පද්ධතියේ නිරවද්‍යතාවය. அமைப்பின் துல்லியம்.
 1. Location of the systems and placement of the systems. පද්ධති පිහිටීම සහ පද්ධති ස්ථානගත කිරීම. சிஸ்டம் இடம் மற்றும் சிஸ்டம் இடம்.
 1. Accessibility of the systems. පද්ධතිවල ප්‍රවේශය. அமைப்புகளுக்கான அணுகல்.
 1. Security, privacy and confidentiality issues: patient names, id, address, phone etc. ආරක්ෂාව, පෞද්ගලිකත්වය සහ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ ගැටළු: රෝගියාගේ නම්, හැඳුනුම්පත, ලිපිනය, දුරකථන ආදිය. பாதுகாப்பு, தனியுரிமை மற்றும் ரகசியத்தன்மை சிக்கல்கள்: நோயாளியின் பெயர்கள், ஐடி, முகவரி, தொலைபேசி போன்றவை.
 1. What is the scope of the program docPhone? covers the medicals selfcare morbidity spectrum See below under Type of Problems for which docPhone can give advice. වැඩසටහන docPhone හි විෂය පථය කුමක්ද? වෛද්‍ය ස්වයං ආරක්ෂණ රෝගාබාධ වර්ණාවලිය ආවරණය කරයි docPhone උපදෙස් දිය හැකි ගැටළු වර්ගය යටතේ පහත බලන්න. நிரல் docPhone இன் நோக்கம் என்ன? மருத்துவ சுய பாதுகாப்பு என்பது, docPhone ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய சிக்கல்களின் வகையின் கீழ் கீழே உள்ள நோய்களின் ஸ்பெக்ட்ரத்தை உள்ளடக்கியது.
 1. Who should use it? Any person who experiences any ill health except in the course of a diagnosed chronic disease. In fact the following is a description of the typical user of the docPhone: එය භාවිතා කළ යුත්තේ කවුද? හඳුනාගත් නිදන්ගත රෝගයක් හැර වෙනත් අසනීපයක් අත්විඳින ඕනෑම පුද්ගලයෙකු. ඇත්ත වශයෙන්ම පහත දැක්වෙන්නේ docPhone හි සාමාන්‍ය පරිශීලකයාගේ විස්තරයකි: அதை யார் பயன்படுத்த வேண்டும்? கண்டறியப்பட்ட நாள்பட்ட நோயைத் தவிர வேறு நோயை அனுபவிக்கும் எந்தவொரு நபரும். உண்மையில் பின்வருவது docPhone பற்றிய பொதுவான பயனரின் விளக்கமாகும்:
 1. Who is the typical user of the docPhone. docPhone හි සාමාන්‍ය පරිශීලකයා කවුද? docPhone வழக்கமான பாவனையாளர் யார்?
  • Adult (age above 18 yrs). වැඩිහිටි (වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි). பெரியவர்கள் (18 வயதுக்கு மேல்).
  • Fully functional – who is engaged in day to day life activities may be less but not zero. සම්පුර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී – එදිනෙදා ජීවිතයේ ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන අය අඩු විය හැකි නමුත් ශුන්‍ය නොවිය හැක. முழுமையாக செயல்படும் – தினசரி வாழ்க்கையின் செயல்பாடுகளில் குறைக்கப்படலாம் ஆனால் பூஜ்ஜியமாக இருக்காது.
  • Non pregnant and not lactating. ගර්භනී නොවන සහ කිරිදීම නොයෙදෙන. கர்ப்பிணி அல்லாத மற்றும் பாலூட்டாத.
  • Who experiences medical symptoms. රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින අය. அறிகுறிகளை அனுபவிப்பவர்கள்.
LEGAL QUESTIONS / නීතිමය ප්‍රශ්න / சட்ட கேள்விகள்
 • Are relative. මේවා සාපේක්ෂයි. இவை தொடர்புடையவை.
 • Will change as we gain more experience. අපි වැඩි අත්දැකීම් ලබා ගන්නා විට වෙනස් වනු ඇත. அதிக அனுபவத்தைப் பெறும்போது மாறும்.
 • We are trying to strike a balance between the full responsibility (docPhone point of view) and full anonymity (users’ point of view). අපි සම්පූර්ණ වගකීම (docPhone දෘෂ්ටිකෝණය) සහ සම්පූර්ණ නිර්නාමිකභාවය (පරිශීලකයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණය) අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරන්නෙමු. முழுப் பொறுப்பு (docPhone முன்னோக்கு) மற்றும் முழுமையான அநாமதேய (பயனர்களின் பார்வை) ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறோம்.
 • The system cannot take any responsibility for an anonymous entity. පද්ධතියට නිර්නාමික ආයතනයක් සඳහා කිසිදු වගකීමක් ගත නොහැක. ஒரு அநாமதேய நிறுவனத்திற்கு கணினி எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
 • The system cannot take any responsibility for a person whom the system cannot identify. පද්ධතියට හඳුනාගත නොහැකි පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් පද්ධතියට කිසිදු වගකීමක් ගත නොහැක. கணினியால் அடையாளம் காண முடியாத ஒரு நபருக்கு அமைப்பு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
 • The system cannot take any responsibility for a person whose data are incomplete. දත්ත අසම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකු සඳහා පද්ධතියට කිසිදු වගකීමක් ගත නොහැක. தரவு முழுமையடையாத ஒரு நபருக்கு கணினி எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
 • The system cannot take any responsibility for a person whose language mastery is unknown. භාෂා ප්‍රවීනත්වය නොදන්නා පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් පද්ධතියට කිසිදු වගකීමක් ගත නොහැක. மொழிப் புலமை தெரியாத ஒருவருக்கு அமைப்பு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
 • The system cannot take any responsibility for a person who impose as a caregiver. භාරකරුවෙකු ලෙස පනවන පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් පද්ධතියට කිසිදු වගකීමක් ගත නොහැක. பாதுகாவலராக நியமிக்கப்படும் நபர் தொடர்பாக அமைப்பு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
 • The system cannot take any responsibility for a person who misuses the system. සිස්ටම් එක වැරදි විදියට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ගැන කිසිම වගකීමක් සිස්ටම් එකට ගත නොහැක. கணினியை தவறாகப் பயன்படுத்தும் ஒருவருக்கு கணினி எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்க முடியாது.
SERVICES PROVIDED BY docPhone / ඩොක්ෆෝන් මගින් සපයනු ලබන සේවා / டாக்ஃபோன் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள்
 1. Cough 13.5 කැස්ස 13.5 இருமல் 13.5
 2. Sore throat 9.7 උගුරේ අමාරුව 9.7 தொண்டை புண் 9.7
 3. Colds and flu 9.7 සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සහ උණ 9.7 சளி மற்றும் காய்ச்சல் 9.7
 4. Ear pain and stuffiness 9.0 කන් වේදනාව සහ හිරවීම 9.0 காது வலி மற்றும் அடைப்பு 9.0
 5. Abdominal pain 6.4 උදර වේදනාව 6.4 வயிற்று வலி 6.4Nausea and vomiting 6.0 ඔක්කාරය හා වමනය 6.0  குமட்டல் மற்றும் வாந்தி 6.0
 6. Fever 4.2 උණ 4.2 காய்ச்சல் 4.2
 7. Skin problems 3.9 සමේ ගැටළු 3.9 தோல் பிரச்சினைகள் 3.9
 8. Eyes burning and/or itching 3.8 ඇස් දැවිල්ල  සහ/හෝ කැසීම 3.8 கண்கள் எரியும் மற்றும்/அல்லது அரிப்பு 3.8
 9. Headaches 3.7 හිසරදය 3.7 தலைவலி 3.7
 10. Chest pain 3.5 පපුවේ වේදනාව 3.5 மார்பு வலி 3.5
 11. Low-back pain 3.0 කොන්දේ  කැක්කුම  3.0 முதுகு வலி 3.0
 12. Diarrhea 2.8 පාචනය 2.8 வயிற்றுப்போக்கு 2.8
 13. Difficult urination (women) 2.3 මුත්‍රා කිරීමේ අපහසුතාවය(කාන්තාවන්) 2.3 கடினமான சிறுநீர் கழித்தல் (பெண்கள்) 2.3
 14. Shortness of breath 2.2 හුස්ම හිරවීම 2.2 மூச்சுத் திணறல் 2.2
 15. Dizziness and fainting 2.0 කරකැවිල්ල සහ ක්ලාන්තය 2.0 தலைச்சுற்றல் மற்றும் மயக்கம் 2.0
 16. Runny nose 1.9 නාසයෙන් දියර ගැලීම 1.9மூக்கு ஒழுகுதல் 1.9
 17. Cuts 1.8 කැපුම් 1.8 வெட்டுக்கள் 1.8
 18. Wheezing 1.7 හුස්ම හිරවීම 1.7 மூச்சுத்திணறல் 1.7
 19. Foot pain 1.5 පාදයේ වේදනාව 1.5 கால் வலி 1.5
 20. Arm injuries 1.5 අත් තුවාල 1.5 கை காயங்கள் 1.5
 21. Head injuries 1.5 හිස තුවාල 1.5 தலையில் காயங்கள் 1.5
 22. Hives 1.5 කරප්පන්/පලු දැමීම படை நோய் 1.5 தச்சர்/இடித்தல்
 23. Leg pain 1.4 පාදයේ වේදනාව 1.4 கால் வலி 1.4

A NOTE ON THE LEGAL CONSIDERATIONS FOR THE docPHONE SYSTEMS

ඩොක්ෆෝන් පද්ධති සඳහා නීතිමය සලකා බැලීම් පිළිබඳ සටහනක්

docPHONE அமைப்புகளுக்கான சட்டப்பூர்வ பரிசீலனைகள் பற்றிய குறிப்பு

This application was designed and developed by Dr. Ananda Perera (Consultant Family Physician). Users are advised to use the system at their own discretion. This program is only s guideline and the information contained herein is for educational purposes only. The designers, developers, content providers or any other person involved in anyway to the production of this application will not be liable in any manner whatsoever for anything whatsoever (damages, disadvantages, losses, mental or physical ill health, disease). Any clinical decision made by the user is made by the user based on information herein is the responsibility of the said user. No liability is owed by the designers, developers, content providers and supporting staff of this application for the user.

මෙම යෙදුම වෛද්‍ය ආනන්ද පෙරේරා (උපදේශක පවුල් වෛද්‍ය සේවා) විසින් නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරන ලදී.පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේම අභිමතය පරිදි පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහනේ මාර්ගෝපදේශය පමණක් වන අතර මෙහි අඩංගු තොරතුරු අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා පමණි.මෙම යෙදුම නිෂ්පාදනය කිරීමට කෙසේ හෝ සම්බන්ධ වූ නිර්මාණකරුවන්, සංවර්ධකයින්, අන්තර්ගත සපයන්නන් හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඕනෑම දෙයකට (හානි, අවාසි, පාඩු, මානසික හෝ ශාරීරික අසනීප, රෝග) කිසිදු ආකාරයකින් වගකිව යුතු නොවේ.පරිශීලකයා විසින් ගනු ලබන ඕනෑම සායනික තීරණයක් මෙහි ඇති තොරතුරු මත පදනම්ව පරිශීලකයා විසින් ගනු ලැබේ, එම පරිශීලකයාගේ වගකීම වේ. පරිශීලකයා සඳහා මෙම යෙදුමේ නිර්මාණකරුවන්, සංවර්ධකයින්, අන්තර්ගත සපයන්නන් සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය විසින් වගකීමක් නොමැත.

இந்த Android படிவம் Dr. ஆனந்த பெரேராவால் (ஆலோசனை குடும்ப மருத்துவ சேவைகள்) வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி இவ்வமைப்பை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த திட்டம் ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே மற்றும் இதில் உள்ள தகவல்கள் கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இந்த பயன்பாட்டின் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள படைப்பாளிகள், டெவலப்பர்கள், உள்ளடக்க வழங்குநர்கள் அல்லது வேறு எந்த நபரும் எதற்கும் (சேதங்கள், தீமைகள், இழப்புகள்) பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். , (மன அல்லது உடல் நோய், நோய்) எந்த வகையிலும். பொறுப்பல்ல. இதில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் பயனரால் எடுக்கப்படும் எந்த மருத்துவ முடிவுகளும் அந்த பயனரின் பொறுப்பாகும். பயனருக்கான இந்தப் பயன்பாட்டின் படைப்பாளிகள், டெவலப்பர்கள், உள்ளடக்க வழங்குநர்கள் மற்றும் ஆதரவு பணியாளர்களால் எந்தப் பொறுப்பும் ஏற்கப்படவில்லை.